Disclaimer

Manon de Lange is Makelaar in Den Haag en zij is mede eigenaar van NVM Makelaar The Hague Real Estate Services in Den Haag.

Verhuurmakelaar Den Haag heeft de volgende website https://thehaguerealestate.nl, hierna genoemd thehaguerealestate.nl, en verleent u hierbij toegang tot thehaguerealestate.nl. Deze makelaar publiceert op deze website bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen en andere materialen die door thehaguerealestate.nl en derden zijn aangeleverd. Thehaguerealestate.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen en of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededelingen te hoeven doen. De informatie op thehaguerealestate.nl is als vrijblijvend bedoeld en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van thehaguerealestate.nl.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op thehaguerealestate.nl aangeboden materialen en of informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kunnen namelijk op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Hague Real Estate Services.

In het bijzonder zijn alle prijzen op thehaguerealestate.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen enkele overeenkomst komt tot stand op basis van deze fouten.


Auteursrechten van Verhuurmakelaar Den Haag

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij thehaguerealestate.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van thehaguerealestate.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


E-mail disclaimer

Op al onze e-mail berichten is onderstaande disclaimer van toepassing:

alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.


Beste makelaar Den Haag

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Full service makelaar The Hague Real Estate Services heeft ook een Privacyverklaring en een Cookie verklaring.


Makelaar Den Haag

Diensten en Aanbod van de Beste Makelaar Den Haag.

We zijn ook altijd op zoek naar goede Linkbuilding partners.

Wij ondersteunen het Babyhuis.

Kijk eens op ons Instagram account voor meer informatie over deze verhuurmakelaar uit Den Haag.

Disclaimer