The Hague Real Estate Services
Koninginnegracht 60
2514 AE The Hague

Tel: +31 70 21 41 077
Mail: info@thres.nl

Neem contact met ons op

The Hague Real Estate Services
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Nederland
T. +31 70 21 41 077

info@thres.nl


  • KVK Nummer Den Haag: 27161566
  • BTW nummer: NL8061.34.963B01
  • Bank: Rabobank Westland
  • Bankadres: Leehove 65, 2678MB De Lier, Nederland
  • Rekeninghouder: The Hague Real Estate
  • IBAN: NL58 RABO0172437075
  • SWIFT / BIC Code: RABONL2U


Disclaimer:

alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en, ons inziens, uit betrouwbare bron afkomstig. Echter, ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.