The Hague Real Estate Services
Koninginnegracht 60
2514 AE The Hague

Tel: +31 70 21 41 077
Mail: info@thres.nl

Ambassadeur Babyhuis

Manon de Lange staat met haar verhuurteam van The Hague Real Estate Services voor verbinden. En dat verbinden, doen we elke dag met passie en volle overtuiging. Hier staan wij iedere ochtend met liefde voor op. Een betrouwbare huurder vinden voor een verhuurder en een goede verhuurder vinden voor een huurder, dat is wat wij graag doen.

Ook maatschappelijk verbindt The Hague Real Estate Services. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om het leven voor mensen die het moeilijk hebben beter te maken, al is het maar een klein beetje.

Onlangs kwamen wij in contact met het Babyhuis. Een non-profit organisatie met op dit moment één Babyhuis. Stichting het Babyhuis biedt opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilig leefklimaat.

Op dit moment is er in Dordrecht één Babyhuis. Eind 2018 hoopt men in Leiden en Rotterdam ook een huis te starten. U begrijpt, om dit te kunnen realiseren is er geld nodig, maar liefst € 100.000,- in dit geval. Onze eigenaresse Manon de Lange, is ambassadrice van het Babyhuis; www.het-babyhuis.nl/babyhuis-ambassadeurs. Als moeder van twee gezonde kindjes gaat het haar aan haar hart dat er kindjes zijn die geen warme en veilige startsituatie hebben. Manon zet alles op alles om het Babyhuis die financiële steun te kunnen bieden die het nodig heeft. Dit zodat ook in Leiden en Rotterdam gestart kan worden met dit geweldige project.

Zou u ook willen bijdragen aan het realiseren v an het Babyhuis? Dat zou geweldig zijn! Hoe mooi is het om bij te kunnen dragen aan een liefdevolle en geborgen omgeving waar eigenlijk iedereen recht op heeft en die voor ons wellicht zo vanzelfsprekend is.

Elke bijdrage helpt. Op www.het-babyhuis.nl/index.html kunt u meer informatie vinden over dit fantastische initiatief. Indien u dit project ook wilt steunen, kunt u uw bijdrage doneren via: Het Babyhuis te Dordrecht NL74RABO0150524196 o.v.v. Manon de Lange

Dank, namens The Hague Real Estate Services, Manon de Lange en het Babyhuis.